Over Straatbeeld

Straatbeeld is dé informatiebron voor specialisten op het gebied van inrichting van de openbare ruimte, openbaar groen, openbare verlichting, stedenbouw, spelen, water en klimaat, beheer en onderhoud. Al meer dan 30 jaar vormt Straatbeeld dé informatiebron voor openbare ruimte specialisten in Nederland.
Ontwerp, inrichting, beheer en beleid van de openbare ruimte wordt een zaak van ons allemaal. Professionals voeren de regie, burgers en bedrijven vullen taken in die tot voor kort voorbehouden waren aan de overheid. Uitwisseling van visies, ervaringen, oplossingen onder een bredere doelgroep is actueler dan ooit. Straatbeeld is het enige openbare ruimte platform in Nederland dat gedurende het hele jaar via haar magazine, website, e-mailnieuwsbrief en interactieve bijeenkomsten haar doelgroep informeert over trends, achtergronden, projecten, producten en leveranciers.

Magazine

Zes keer per jaar komt Straatbeeld Magazine uit, met daarin diepgravende hoofdartikelen over recent gerealiseerde projecten, korte project- en productbeschrijvingen en expertcolumns. De hoofdartikelen richten zich op één thema, in de rest van het blad komen alle onderwerpen aan bod die iets met de openbare ruimte te maken hebben: openbare verlichting, ontwerp, inrichting, spelen, groen, water en beheer. In september staat Straatbeeld in het teken van de Vakbeurs Openbare Ruimte, dé vakbeurs voor de doelgroep van Straatbeeld.

Website

Op http://www.straatbeeld.nl houdt de redactie u dagelijks op de hoogte van al het nieuws op het gebied van de openbare ruimte. Inspirerende projecten, nieuwe producten, prikkelende blogs en de actuele agenda in een moderne online omgeving. Leveranciers, Kennispartners en Experts leveren hun eigen bijdragen via de online publicatieomgeving. Op zoek naar een leverancier? In het uitgebreide brancheregister vindt u alle relevante bedrijven én een overzicht van hun gerealiseerde projecten en innovaties.

Nieuwsbrief

In de wekelijkse nieuwsbrief presenteert de redactie een selectie van de interessantste nieuwtjes, projecten en producten op www.straatbeeld.nl. Tevens leest u de leukste artikelen van de andere titels van uitgever Acquire Publishing: BuitenSpelen, Duurzaam Gebouwd, Stedebouw & Architectuur, MobiliteitsPlatform en Verkeerskunde.

Evenementen

U ontmoet de redactie van Straatbeeld het gehele jaar door op allerlei evenementen die met de openbare ruimte te maken hebben.  Tevens is Straatbeeld, onder de vlag van uitgever Acquire Publishing, als mediapartner verbonden aan allerlei beurzen en congressen. Zo vindt u ons op de Vakbeurs Openbare Ruimte. Daarnaast worden er vanuit Straatbeeld verschillende evenementen georganiseerd. Denk hierbij aan: 

- 30 maart: Verbindingsdag Circulaire Openbare Ruimte
- 25 juni: Datadag Openbare Ruimte
- November 2021: Verbindingsdag Duurzame Openbare Ruimte

Uw artikel in Straatbeeld Magazine of op de website?

Denkt u een interessant artikel te hebben voor het magazine of de website? Laat het ons dan weten. Hieronder de deadlines voor het aanleveren van tekst en afbeeldingen voor de verschillende edities in 2020.  


Straatbeeld 1 – Circulariteit- 8 februari 

Straatbeeld 2 – Slimme openbare ruimte - 12 april

Straatbeeld 3 – Beheer - 14 juni

Straatbeeld 4 – Vakbeurs Openbare Ruimte - 30 augustus

Straatbeeld 5 – Duurzaamheid - 18 oktober

Straatbeeld 6 – Innovatiecatalogus - 29 november


Bekijk
hier de richtlijnen voor een artikel in het magazine en hier voor de specificaties voor een online artikel. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Jan Willem Kerssies door te mailen naar jwkerssies@acquirepublishing.nl.

 

Deel deze pagina

Trending